Ex: Aj Styles, CM Punk, WWE, All Elite Wrestling e etc...

Cobertura: Pro-Wrestling NOAH N-1 Victory 2021 – Finals – Um novo amanhecer!

Neste domingo (3), a Pro-Wrestling NOAH realizou o dia final do N-1 Victory 2021 diretamente do Korakuen Hall em Tóquio, no Japão. O evento foi ao ar na Wrestle Universe.

O destaque do evento ficou por conta das semifinais do evento entre Kaito Kiyomiya vs. Kenou e Katsuhiko Nakajima vs. Masakatsu Funaki, além da grande final do torneio.

Cobertura:

(1) Akitoshi Saito, Kendo Kashin e Manabu Soya vs. Daiki Inaba, Kotaro Suzuki e Masa Kitamiya
Vencedor: Soya (10:56) via Lariat em Inaba.

(2) N-1 Victory 2021 – Semi-Final Match: Kaito Kiyomiya [A BLOCK WINNER] vs. Kenoh [B BLOCK WINNER]
Vencedor: Kenoh (15:35) via O’Connor Roll.

(3) N-1 Victory 2021 – Semi-Final Match: Katsuhiko Nakajima [C BLOCK WINNER] vs. Masakatsu Funaki [D BLOCK WINNER]
Vencedor: Nakajima (08:38) via Vertical Spike Brainbuster.

(4) Atsushi Kotoge vs. Eita
Vencedor: Eita (09:49) via Hidalgo.

(5) Daisuke Harada e Junta Miyawaki vs. Stinger (HAYATA e Yoshinari Ogawa)
Vencedor: Double Pinfall (08:06).

(6) Daisuke Harada vs. HAYATA
Vencedor: Harada (00:59) via Count-Out.

(7) M’s Alliance (Keiji Muto, Masaaki Mochizuki e Masato Tanaka) vs. Sugiura-gun (Kazushi Sakuraba, Kazuyuki Fujita e Takashi Sugiura)
Vencedor: Sugiura (18:17) via Olympic Slam em Mochizuki.

(8) N-1 Victory 2021 – Final Match: Katsuhiko Nakajima [C BLOCK WINNER] vs. Kenoh [B BLOCK WINNER]
Vencedor: Nakajima (20:00) via Diamond Bomb.

Contato | Politica de Privacidade | Sobre nós | Equipe | Anuncie
Copyright (c) 2010-2021 Wrestling Noticias - Todos direitos reservados